Průvodce podáním projektu

Tato část projektového průvodce vám představí hlavní kroky, kterými byste měli projít, pokud se chystáte podat nový projekt. Průvodce vychází z Metodického pokynu projektového řízení na FM VŠE, v němž je vše dopodrobna popsané. Naleznete jej, spolu s nadřazenými celoškolskými směrnicemi, na konci této stránky.

Ideální je začít následujícím schématem. To rámcově zobrazuje všechny podstatné fáze té části projektového cyklu, která se týká podání žádosti. Naleznete tedy vše od okamžiku vašeho nápadu až do okamžiku, který předchází podepsání smlouvy s poskytovatelem dotace (celé schéma je k dispozici ke stažení mezi soubory níže). Ačkoliv se schéma může zdát na první pohled složité, není tomu tak. Jsou v něm uvedeny všechny formální kroky, kterými je potřeba při podávání žádosti o projekt projít. K ruce vám vždy bude projektový manažer FM, Ing. Lenka Vetýšková.

Dílčí kroky jsou podrobněji vysvětleny v samostatných oddílech této sekce portálu. Pro snazší orientaci je zde separátně popsán postup pro projekty vědeckého charakteru a pro projekty rozvojového/aplikačního charakteru, který se mírně liší.


Projektový cyklus – fáze podání projektu