Průvodce realizací projektu

Fázi podání projektu máte úspěšně za sebou. Nyní přichází ta část projektového cyklu, která se týká samotné realizace projektu. Kromě faktického výzkumu a práce, které budete na projektu provádět, jsou s řešením a realizací projektu spojeny také další administrativní a procesní záležitosti. Tato část projektového průvodce vám představí ty nejdůležitější. Průvodce opět vychází z Metodického pokynu projektového řízení na FM VŠE, v němž je vše dopodrobna popsané. Naleznete jej, spolu s nadřazenými celoškolskými směrnicemi, na konci této stránky.

Následující schéma rámcově zobrazuje všechny podstatné fáze té části projektového cyklu, která se týká realizace a řešení projektu. Naleznete tedy vše od okamžiku podpisu smlouvy až do okamžiku kompletního dokončení projektu (celé schéma je k dispozici ke stažení mezi soubory níže). Podporou při těchto krocích vám bude vždy projektový manažer FM, Ing. Lenka Vetýšková.

Dílčí kroky jsou podrobněji vysvětleny v samostatných oddílech této sekce portálu. Pro snazší orientaci je zde separátně popsán postup pro projekty vědeckého charakteru a pro projekty rozvojového/aplikačního charakteru, který se mírně liší.


Projektový cyklus – fáze realizace projektu