Programy nadnárodní a mezinárodní spolupráce

  1. Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe 2021-2027, koordinovaný na území České republiky MMR
  2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území České republiky MMR
  3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinovaný na území České republiky MMR
  4. Program meziregionální spolupráce ESPON, koordinovaný na území České republiky MMR
  5. Program meziregionální spolupráce INTERACT, koordinovaný na území České republiky MMR