Programy přeshraniční spolupráce

  1. INTERREG Česko – Polsko 2021-2027, řízený MMR
  2. Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027, koordinovaný na území České republiky MMR
  3. INTERREG VI-A Rakousko – Česko, koordinovaný na území České republiky MMR
  4. INTERREG Bavorsko – Česko (2021-2027), koordinovaný na území České republiky MMR
  5. Program spolupráce Sasko – Česko 2021-2027, koordinovaný na území České republiky MMR