Výuka generace sněhových vloček – nové metody a výzvy

Projekt je společným záměrem dvou ekonomických fakult, Vysoké školy ekonomické v Praze (Fakulty managementu) a NTNU univerzity v Trondheimu (Norsko). Hlavním cílem je přizpůsobení výuky nové generaci tzv. Sněhových vloček, která v dnešních dnech na univerzitách studuje. Zároveň je cílem projektu připravit odborné učitele na specifické potřeby generace mladých lidí, kteří se přichází na vysoké školy vzdělávat. Projekt rozvine spolupráci mezi odborníky v oblasti ekonomiky a managementu, a přispěje k vytvoření nového kurikula pro společný kurz letní školy.

Projekt Výuka generace sněhových vloček – nové metody a výzvy je financován z Fondů EHP 2014 – 2021, program Vzdělávání. Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Celkový rozpočet projektu je €81.140.

Více informací: Dům zahraniční spolupráce


Jedním z výstupů projektu bude vydání sborníku z kulatého stolu, v němž bude diskutována problematika výuky generace sněhových vloček. Mezi další výstupy bude patřit kurikulum, program a studijní materiály pro mezinárodní letní školu, která bude společným projektem obou partnerů. V rámci projektu budou realizována dvě odborná setkání obou partnerů, a jeden seminář pro odbornou veřejnost v Česku.

V krátkém horizontu povede projekt ke zvýšení znalostí a dovedností akademických pracovníků (primární cílová skupina) a zvýšení efektivity při vyučování odborných ekonomických předmětů pro studenty generace sněhových vloček. Dlouhodobým cílem projektu je transfer znalostí mezi akademickými pracovníky zúčastněných univerzit a vytvoření funkčního dialogu mezi oběma partnery pro případný přesah do oblasti odborného výzkumu či mobilit.

V první fázi projektu (leden 2022) se pět vyučujících z FM VŠE zúčastní kulatého stolu odborníků na univerzitě v Trondheimu (NTNU), kde tito představí výsledky svých výzkumů z oblasti výuky generace Sněhových vloček. Výstupem kulatého stolu bude tištěný sborník, který bude k dispozici také jako e-kniha.

V druhé fázi projektu přijedou vyučující z Norska do Jindřichova Hradce, kde nás bude čekat diskuze nad možností společné letní školy našich studentů.


Aktuality z projektu

2021

V říjnu 2021 došlo v Trondheimu k prvnímu společnému setkání organizačního týmu projektu. Za Fakultu managementu se účastnili Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D. a doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

2022

Na začátku února 2022 se konal na NTNU v Trondheimu Kulatý stůl, kde účastníci obou zapojených institucí diskutovali problematiku generace Sněhových vloček s ohledem na jejich potřeby ve výuce. Za Fakultu managementu se zúčastnili Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D., Ing. Michal Novák, Ph.D. a Ing. Stanislav Tripes, Ph.D. Z diskuse u Kulatého stolu bude vydán sborník příspěvků.

Ve dnech 25.-27.5.2022 proběhla na FM návštěva kolegů z norské NTNU. Za NTNU jsme přivítali Torberga Falcha a Anne Larsen. Tématem byla diskuze nad projektem budoucí společné letní školy. Cílem bylo vytvoření kutikula, programu a studijních materiálů pro letní školu mladých vyučujících a Ph.D. kandidátů. Půjde o unikátní projekt, protože navazujeme na výsledky kulatého stolu z února 2022 a chceme zakomponovat moderní způsoby výuky nové generace. Vytvořené materiály budou ve finální podobě k dispozici ke stažení zde na stránce.

Jsou dnešní studenti jiní? Co očekávají od výuky a jak je můžeme učit lépe? To jsou základní témata, kterým se bude věnovat on-line seminář s názvem Učíme generaci sněhových vloček? Seminář proběhne ve čtvrtek 9. června 2022. S ohledem na vytížení akademických pracovníků, pro které je určen, je seminář naplánován od 15:00 do 16:00 a proběhne v čistě on-line formě prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Další setkání s norskou stranou nás bude čekat v září 2022, opět na půdě FM.

Jedním z výstupů projektu je také návrh letní školy pro Ph.D. studenty. Na tomto výstupu jsme pracovali s norskými kolegy. Cílem je aplikace poznatků o generaci Z do výuky letní školy. Bylo vytvořeno kurikulum, program a výukové materiály. Do budoucna plánujeme tuto letní školu realizovat.

Dne 13.9.2022 proběhla v Praze závěrečná schůzka projektu. Probíraly se budoucí možnosti spolupráce a rekapitulovaly se výsledky projektu. Z Norska přijeli dva kolegové – Per Tovmo a Anne Larsen. Naplánovala se další forma spolupráce. Budeme se těšit na další spolupráci

Tisková zpráva – Jiní studenti si žádají jiné výukové metody

Jak správně učit studenty dnešní generace tzv. Sněhových vloček, která se tolik liší od generací předcházejících? Právě tuto otázku si položili Čeští a Norští výzkumníci v rámci společného projektu financovaného z Fondů EHP 2014–2021, programu Vzdělávání. Zástupci Jindřichohradecké Fakulty Managmentu Vysoké školy ekonomické v Praze a NTNU univerzity v Norském Trondheimu zkoumali vysokoškolské studenty v obou zemích s cílem nalézt takové přístupy a styly výuky, které by byly s to oslovit a zaujmout dnešní generaci studentů. V rámci výstupů z projektu vědci představili hlavní poznatky o charakteristikách dnešních studentů, a především představili možnosti, jak studenty co nejlépe učit. [celá zpráva]


Seminář „Učíme generaci sněhových vloček?“


Hlavní řešitel

Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D.

  • Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Fakulta managementu
  • Jarošovská 1117/II
  • 377 01, Jindřichův Hradec
  • e-mail: lucie.zavodna@vse.cz
Výuka generace sněhových vloček – nové metody a výzvy