Operační programy

Přehled programů v období 2021-2027, které jsou spolufinancovány z fondů Evropské unie.

Alokace EU fondů mezi programy v období 2021-2027

 

 1. Program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy
 2. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
 3. Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu
 4. Program Jan Amos Komenský , řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 5. Program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí
 6. Program Spravedlivá transformace, řízený Ministerstrem životního prostředí
 7. Program Zaměstnanost+, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí
 8. Program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
 9. Program Azylového, migračního a integračního fondu, řízený Ministerstvem vnitra
 10. Program Rybářství, řízený Ministerstvem zemědělství
 11. Program Fondu pro vnitřní bezpečnost, řízený Ministerstvem vnitra
 12. Program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, řízený Ministerstvem vnitra