Vytvoření Portálu projektového řízení FM VŠE bylo podpořeno z prostředků Evropské unie v rámci projektu reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342 „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze”.

Evropská unie
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: