Seznam projektů na FM

Projekty uvedené v následující tabulce lze řadit sestupně či vzestupně podle roku zahájení i roku dokončení projektu. Tabulku lze rovněž filtrovat prostřednictvím vyhledávacího pole (do pole Hledat stačí zadat například jméno hlavního řešitele či název dotačního programu a automaticky budou vybrány pouze projekty odpovídající požadovanému dotazu).
Všechny projekty jsou označeny piktogramem, který jednoznačně určuje, zda se jedná o projekt vědecko-výzkumný či rozvojový a zda je projekt již byl či dosud nebyl ukončen.

  •   Vědecko-výzkumný projekt aktivní
  •   Vědecko-výzkumný projekt dokončený
  •   Rozvojový projekt aktivní
  •   Rozvojový projekt dokončený
  •   Smluvní projekt aktivní
  •   Smluvní projekt dokončený
Projekt
Agentura, dotační program
Hlavní řešitel z FM VŠE
OdDoTyp
AI Catalyst for SMEs
Interreg ATCZ
Ing. Petra Kozáková, Ph.D.
20242027
DIGI4Care
Interreg DANUBE
doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc.
20242026
Podpora strategického rozvoje Základní školy Jindřichův Hradec II
Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160, 377 01 Jindřichův Hradec
Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.
20242024
Challenges of AI Adoption
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
doc. Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
20232023
Vytvoření Strategie rozvoje Turistické oblasti Česká Kanada na období 2024-2028
Destinační management Česká Kanada
Ing. Martin Musil, Ph.D.
20232023
Modernizace knihovny Fakulty managementu VŠE
Integrovaný regionální operační program
Ing. Lenka Vetýšková
20232023
Developing Cooperation between Academia and Society through Knowledge and Capacity Building
International Visegrad Fund
Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.
20232024
Zpracování metodiky hodnocení dopadů/významu filmového turismu ve vazbě na destinace
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.
20222022
Modernizace a digitalizace VŠE v Praze
Národní plán obnovy
Ing. Lenka Vetýšková
20222024
Access to Healthcare Services in the Context of Financing Mechanisms. The Case of Ophthalmology.
International Visegrad Fund
doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc.
20212023
AI Social Design Thinking Lab
Interreg V-A Rakousko-Česká republika
Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D.
20212022
Výuka generace sněhových vloček – nové metody a výzvy
Fondy EHP, program Vzdělání, Projekt institucionální spolupráce
Ing. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D.
20212022
Adaptivní alertovací business inteligence systém
Technologická agentura České republiky (TAČR)
Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D.
20202022
Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou – ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků
Technologická agentura České republiky (TAČR)
doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.
20182021
Identifikace schémat časového vývoje indikátorů chudoby a sociálního vyčlenění domácností založená na vícerozměrných panelových datech smíšeného typu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.
20192021
Manažerské rozhodování: racionalita paradoxního chování
Grantová agentura České republiky (GAČR)
prof. Radim Jiroušek, DrSc.
20192021
Vliv nositele změny na organizační design
Grantová agentura České republiky (GAČR)
Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.
20192021
Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – ESF výzva pro vysoké školy
20172022
ENTER-transfer, Advancement of the economic and social innovation through the creation of the environment enabling business succession
European Regional Development Fund (ERDF), Interreg CENTRAL EUROPE
Kincl Tomáš, doc. Ing. Ph.D.
20172020
OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů – Průmysl 4.0 v pohraniční oblasti bavorsko-české
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko (Cíl EÚS 2014–2020)
Bína Vladislav, doc. Ing. Ph.D.

20172020
Získávání a modelování (lékařských) znalostí (ZIMOLEZ)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
20062011
Ekonomicky optimální procesy na sítích
Grantová agentura České republiky (GAČR)
prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr. h. c.
20122014
Metody podpory manažerského rozhodování založené na analýze textových informačních zdrojů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
prof. Radim Jiroušek, DrSc.
20122014
Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání
Grantová agentura České republiky (GAČR)
prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.
20122014
Kauzální modely pro podporu manažerského rozhodování
Grantová agentura České republiky (GAČR)
prof. Radim Jiroušek, DrSc.
20152017
Úspěšnost organizací z hlediska profesního vzdělávání: identifikace klíčových faktorů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
doc. RNDr. Komárková Lenka, Ph.D.

20182022
Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení
Technologická agentura České republiky (TAČR)
Ing. Jana Krbová, Ph.D.
20182020
Podpora rozvoje studijního prostředí na FM VŠE
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
20182019
Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
20112014
FM VŠE – Inovace studijního oboru a vzdělávacích programů Fakulty managementu VŠE Praha v J. Hradci
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
20092012
Modernizace výukových a pracovních prostor FM v JH
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
20142015
Zateplení části obvodového pláště areálu FM VŠE č. p. 1117/II v Jindřichově Hradci
Operační program Životní prostředí
20132013