Seminář k Metodickému pokynu projektového řízení

7. října
2022

Od tohoto akademického roku se projektové řízení a s ním spojená projektová podpora na Fakultě managementu bude řídit schváleným metodickým pokynem, který má podobu opatření děkana č. 2/2022.

Abyste se v pokynu lépe zorientovali a nebáli se ho, provedeme vás jeho hlavními body na semináři v pátek 7. října. Aby to bylo pro vás maximálně komfortní, rozhodli jsme se udělat dva běhy semináře. V 10:30 začne seminář zaměřený na rozvojové / aplikační projekty, od 11:30 pak seminář zaměřený na projekty vědecké. Školení proběhne v zasedací místnosti číslo 542.

Součástí semináře bude také stručné představení koncepci Projektového portálu, který by měl metodický pokyn informačně doplňovat.

Organizace semináře je součástí řešení KA 11 projektu „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze“, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342.