Aktuality

-

První veřejná soutěž DC3 – TAČR SIGMA

TAČR vyhlásil první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (dále jen „SIGMA – DC3”). Veřejná soutěž podporuje využití inovačního potenciálu SHUV a jeho zapojení do projektů aplikovaného výzkumu a inovací, které jsou přínosné pro udržení a […]

První veřejná soutěž DC3 – TAČR SIGMA

Zapojení fakulty do projektu Modernizace a digitalizace VŠE v Praze

Fakulta se od září zapojila do řešení vybraných cílů projektu Modernizace a digitalizace VŠE v Praze, který je podpořen z prostředků Národního plánu obnovy. Fakulta participuje na těchto cílech: A2 – podpora online výuky a blended learning: projekt podporuje zřízení postu fakultního metodika, který akademickým pracovníkům poskytne metodickou i prakticky orientovanou podporu při vytváření studijních […]

Zapojení fakulty do projektu Modernizace a digitalizace VŠE v Praze

Seminář k Metodickému pokynu projektového řízení

Od tohoto akademického roku se projektové řízení a s ním spojená projektová podpora na Fakultě managementu bude řídit schváleným metodickým pokynem, který má podobu opatření děkana č. 2/2022. Abyste se v pokynu lépe zorientovali a nebáli se ho, provedeme vás jeho hlavními body na semináři v pátek 7. října. Aby to bylo pro vás maximálně komfortní, rozhodli jsme […]

Seminář k Metodickému pokynu projektového řízení

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: