Zapojení fakulty do projektu Modernizace a digitalizace VŠE v Praze

Fakulta se od září zapojila do řešení vybraných cílů projektu Modernizace a digitalizace VŠE v Praze, který je podpořen z prostředků Národního plánu obnovy. Fakulta participuje na těchto cílech:

  • A2 – podpora online výuky a blended learning: projekt podporuje zřízení postu fakultního metodika, který akademickým pracovníkům poskytne metodickou i prakticky orientovanou podporu při vytváření studijních materiálů vhodných pro online výuku a blended learning; metodik zároveň propojuje fakultu s celoškolskou úrovní
  • A3 – podpora profesně zaměřených studijních programů: projekt podporuje zlepšení vybavení marketingové laboratoře FM o nový software i hardware; tím projekt přeneseně přispívá ke zvýšení kvality a atraktivity nového profesně orientovaného studijního programu
  • A4 – podpora veřejných kurzů zaměřených na rozšiřování dovedností nebo rekvalifikace: projekt podporuje realizaci kurzu celoživotního vzdělávání „Jak přežít ve světě informací aneb management informací v současném prostředí“

Manažerkou projektu za Fakultu managementu je Lenka Vetýšková, která vám v případě potřeby poskytne detailnější informace o průběhu řešení.