První veřejná soutěž DC3 – TAČR SIGMA

27. října
14. prosince
2022

TAČR vyhlásil první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (dále jen „SIGMA – DC3”).

Veřejná soutěž podporuje využití inovačního potenciálu SHUV a jeho zapojení do projektů aplikovaného výzkumu a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Interní termín pro odevzdání podepsané Karty projektu na VŠE je 7. 12. 2022. Zájemce prosíme o odeslání Projektového rámce na RAC do 1. 12. 2022. Podpis Karty projektu prosím nenechávejte na poslední chvíli.

Více informací a všechny potřebné dokumenty k výzvě naleznete zde.

 

První veřejná soutěž DC3 – TAČR SIGMA